personen

mr. Maurits Cornelis van Hall

geboren: 04-02-1768 te Vianen
overleden: 19-01-1858 te Amsterdam

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VI, 32.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 102.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 84 (1994) 97.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VI, 688.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 28-07-1801
namens: District Amsterdam-VII
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 06-07-1824 - 1831
namens: Meerkerk, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Eind: ontslag (president van de rechtbank, een met het Statenlidmaatschap onverenigbaar ambt).

functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 21-10-1842 - 12-02-1849
anderen met deze aanstelling...