personen

Johannes Wilhelmus van Hanswijk

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 17-05-1779 - 10-02-1780
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Kwartier en eindjaar onzeker.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-05-1781 - 25-04-1782
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Commissie door de Staten-Generaal niet bekend.