personen

mr. Willem de Lille

geboren: 1750
overleden: 1810

bron voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 159.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Raalte
anderen met deze aanstelling...

Nam na de staatsgreep van 22 januari 1798 zelf ontslag.

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 22-10-1801 - 04-06-1802
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...

Op eigen verzoek ontslagen.