personen

Claas Jacobsz. van Broeck

geboren: -
overleden: 13-05-1644

lid Vroedschap van Edam (1625 - 1650).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Van Meghelen geeft onjuist overlijden 1650.

bronnen voor de persoonsgegevens

Meghelen, Pieter van, Register van de regering tot Edam beginnende voor zoo veel men vinden kan van 't jaar 1572 (manuscript Rijksarchief Noord-Holland, collectie losse aanwinsten, inv. nr. 104) 4.

Waterlands archief Oud archief Edam, inv. nr. 65d, lijst van vroedschappen voorin (zonder f. nummer).

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 18-11-1634 - 01-12-1636
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 20-11-1638 - 22-11-1640
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-05-1642 - 01-05-1644
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.