personen

Otto van Simonides

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Leeuwarden (1696 - 1706).

bron voor de persoonsgegevens

Leeuwarder Historische Reeks 6 (1997) 286.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1702 - 30-04-1703
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Onzeker bij deze persoon, omdat Tresoar, stadhouderlijk archief, inv. nr. 361 (zie institutionele toelichting) initiaal 'S.' geeft. In deze periode is echter Otto de enige Van Simonides in de vroedschap van Leeuwarden.