personen

Cornelis de Vlaming van Oudtshoorn

heer van Oudshoorn en Gnephoek.

geboren: 1613
overleden: 1688

lid Vroedschap van Amsterdam (1657 - 1688).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: door Lodewijk XIII van Frankrijk verheven tot 'chevalier de l'accolade' 20 september 1636.

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 505.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1657 - 30-04-1660
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 30-04-1669 - 02-05-1672
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 29-05-1673 - 30-04-1676
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...