personen

Cornelis de Nassau

heer van Cortgene.

geboren: -
overleden: 05-03-1707

opmerkingen

Persoonsgegevens: Nagtglas geeft jaar van overlijden 1708, Raad van State 450 jaar 1707.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 262.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 154.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 24-03-1694 - 19-04-1697
namens: Zeeland, Middelburg
anderen met deze aanstelling...

De einddatum is afgeleid van de aanvangsdatum in de Raad van State; zijn opvolger werd pas in 1698 benoemd.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 20-04-1697 - 05-03-1707
namens: Zeeland, Middelburg
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden. De zitting voor Middelburg is gebaseerd op de zitting voor die stad in de Admiraliteit te Amsterdam.