personen

Arent van Haersma

Ook bekend als Arnoldus van Haersma.

geboren: 1645
overleden: 21-08-1709

opmerkingen

Overig: was grietman van Smallingerland 1660-1694.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 142.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 211 en II, 143.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieƫn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 322.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 14-07-1671 - 30-05-1674
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Ontbreekt ten onrechte in de lijst 'De algemeene rekenkamer in de Nederlanden' (zie institutionele toelichting).

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 05-06-1674 - 19-04-1677
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 10-02-1677 - 06-02-1680
namens: Oostergo, Smallingerland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1683 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker; tussen 1680 en 1683.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 15-11-1686 - 28-04-1689
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 30-04-1689 - 26-11-1692
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-08-1692 - 01-05-1694
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 09-02-1695 - 11-02-1698
namens: Oostergo, Smallingerland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 16-08-1698 - 22-05-1701
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 16-02-1704 - 16-02-1707
namens: Oostergo, Smallingerland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-02-1709 - 21-08-1709
namens: Oostergo, Smallingerland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.