personen

jonkheer mr. Oncko van Swinderen

Ook bekend als Van Swinderen van Rensuma.

geboren: 23-07-1775 te Groningen
overleden: 12-11-1850 te Groningen

opmerkingen

Adelspredicaat: 1817.

bron voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 45 (1952) 236.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Groningen (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 14-10-1814
namens: Groningen, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Eind: ontslag (directeur der belastingen, een met het Statenlidmaatschap onverenigbaar ambt).

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Groningen (1814-1861)
van: 08-09-1818 - 18-10-1831
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 3-8-1818; de benoeming vervulde een vacature die van 1814 af bestond en werd daarom door de koning gedaan.

functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 18-10-1831 - 18-10-1840
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 20-10-1840 - 12-02-1849
anderen met deze aanstelling...