personen

Crans

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 13-05-1695 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: dag waarop zijn aanwezigheid in de vergadering voor het eerst genoteerd is. Mogelijk werd hij al vóór 1695 benoemd; eerdere resoluties ontbreken.