personen

Jacob van Coeverden tot Stoevelaar

geboren: ca. 1628
overleden: 04-06-1707

lid Ridderschap van Overijssel (1652 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Raad van State 450 jaar geeft geboortejaar 1627, Mensema 1628.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 507.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 155.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 16-12-1654 - 15-10-1657
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1666 - 29-09-1672
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens de Frans-Münsterse bezetting van Overijssel.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1674 - 31-03-1675
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1675 - 30-04-1693
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 20-05-1699 - 04-06-1705
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...