personen

Pieter Joostensz. van Lodensteyn

geboren: -
overleden: 22-12-1675

lid Veertigraad van Delft (1654 - 1661).

opmerkingen

Veertigraad: beëindiging wegens benoeming tot secretaris van de Admiraliteit op de Maze in 1661.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 88.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 187.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 30-04-1660 - 29-11-1661
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot secretaris van het college.

functie: secretaris
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 10-11-1661 - 22-12-1675
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.