personen

Frans Dirksz. Meerman

geboren: 1590
overleden: 20-09-1657

lid Veertigraad van Delft (1631 - 1657).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 87.

Bouricius, L.G.N., Lijst der regeeringspersoonen van Delft, alphabetisch gerangschikt naar Boitet's opgaven (manuscript Centraal Bureau voor Genealogie 1925)

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 189.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1638 - 30-04-1641
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1646 - 30-04-1649
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1654 - 30-04-1657
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...