personen

mr. Hector Livius van Altena

geboren: 1741
overleden: 1806

bronnen voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 164.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 21.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 20.

Rosendaal, J., Bataven! Lijst van de Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795 (cd-rom, 2003) no. 39

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Friesland
van: 23-06-1795 -
namens: Tietjerksteradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 11-04-1796 - 31-08-1797
namens: District Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 16-10-1797 - 22-01-1798
namens: District Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (1) (mei 1798-juni 1798)
van: 04-05-1798 - 12-06-1798
anderen met deze aanstelling...