personen

Epe van Aylva

Ook bekend als Epo van Aylva.

geboren: 1650
overleden: 06-09-1720

opmerkingen

Overig: was grietman van Kollumerland 1667-1712. In 1681 tijdelijk geschorst wegens een aanvaring met de Staten van Friesland.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 10 en II, 10.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 62.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 304.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 12-08-1677 - 04-07-1680
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1680 - 30-04-1681
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Friesland op 23 september.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1686 - 11-02-1689
namens: Oostergo, Kollumerland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1690 - 1690
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1710 - 30-04-1713
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...