personen

dr. Dirk Arnoutsz. van Beresteyn

geboren: 1636
overleden: 28-11-1694

lid Veertigraad van Delft (1673 - 1694).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 90.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 6 (1997) 224.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 56.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 11-04-1684 - 18-04-1687
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 18-02-1689 - 24-04-1690
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...