personen

jonkheer mr. Paulus Emanuel Antonius de la Court

geboren: 24-12-1760 te Gemert
overleden: 05-04-1848 te Oostelbeers

opmerkingen

Adelspredicaat: 1823.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 65.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 81 (1990/1991) 153.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 324.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 98.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Zaltbommel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Den Bosch
anderen met deze aanstelling...

Nam na de staatsgreep van 22 januari 1798 zelf ontslag.

functie: lid
instelling: Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk
van: 18-06-1798 - 31-07-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van de Dommel
van: 30-03-1799 - 04-06-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Brabant (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Brabant (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 12-05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 02-12-1806 - 08-05-1807
namens: Brabant
anderen met deze aanstelling...
functie: landdrost
instelling: Landdrost en Assessoren van Brabant (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 04-1810
namens: Kwartier van 's-Hertogenbosch
anderen met deze aanstelling...

Tevens Kwartierdrost van het Kwartier 's-Hertogenbosch.

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de Rijn
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Noord-Brabant (1814-1861)
van: 06-07-1830 - 18-10-1831
namens: 's-Hertogenbosch, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 18-10-1831 - 17-10-1841
namens: Noord-Brabant
anderen met deze aanstelling...