personen

Johan Roelofsz. Eeckhout

geboren: 1594
overleden: 18-10-1665

lid Raad van Kampen (1631 - 1665).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 468.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 79.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 68.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1636 - 31-03-1639
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 30-09-1651 - 15-12-1654
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1657 - 31-03-1660
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 21 september.