personen

dr. Jacob de Brauw

heer van Kethel.

geboren: 1604
overleden: 22-12-1680

lid Vroedschap van Rotterdam (1672 - 1680).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: Engelse riddertitel.

bronnen voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 235.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) I, 77.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1674 - 1676
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging waarschijnlijk wegens benoeming tot burgemeester.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1679 - 22-12-1680
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Deze termijn hoort volgens de index op de resoluties van de Staten van Holland (zie institutionele toelichting) bij 'Jacob Muys de Brauw', die echter blijkens E.A. Engelbrecht, De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 253 pas in 1681 in de vroedschap van Rotterdam komt. Beëindigd door overlijden.