personen

dr. Daniel Ras

geboren: 1732
overleden: 22-02-1785

lid Vroedschap van Alkmaar (1761 - 1785).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 222.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 21.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 10-01-1783 - 19-01-1785
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...