personen

Gerrit Brandenborch

geboren: -
overleden: 1629

lid Raad van Zwolle (1600 - 1610). lid Raad van Zwolle (1615 - 1621). lid Raad van Zwolle (1623 - 1628).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Van Doorninck geeft jaar van overlijden 1628, Streng 1629.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 438.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 553-554.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1627 - 31-03-1628
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 18 april. Van Heel en Schilder (zie institutionele toelichting) geven onjuist aanvangsjaar 1628.