personen

dr. Willem van den Broeck

heer van Vrijhoven.

geboren: 1647
overleden: 22-09-1726

bronnen voor de persoonsgegevens

Genealogische en heraldische bladen (1906-1915) 1 (1906) 60.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 234.

Poelgeest, L. van, Tussen politie en administratie van de justitie. `De Edel Mogende Heeren President en Raden van de Hoge Raad over Holland, Zeeland en Westvriesland', 1704-1795 (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Rechten R.U. Leiden 1985) Bijlage

functies in bovenlokale instellingen

functie: extraordinaris raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 12-05-1676 - 08-06-1678
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 09-06-1678 - 09-09-1681
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming in de Hoge Raad van Holland en Zeeland.

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 10-09-1681 - 22-09-1726
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland 15 september. Beƫindigd door overlijden.