personen

mr. Willem Queysen

geboren: 31-05-1754 te Zwolle
overleden: 12-08-1817 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) IX, 165.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 189.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 1261.

Schie, H.A.J. van, De archieven van het Comité te Lande 1795-1798 en het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813) (Den Haag, 1979) 19.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 88.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel
van: 1795 - 1795
namens: Wijhe
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 11-02-1795 - 01-03-1796
namens: Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Constitutiecommissie van 1796
van: 15-03-1796 - 10-11-1796
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 04-11-1798 - 17-10-1801
namens: District Almelo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staatsbewind der Bataafse Republiek
van: 17-10-1801 - 29-04-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staatsraad (Raadpensionaris)
van: 01-05-1805 - 27-06-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 27-06-1806 - 30-09-1808
anderen met deze aanstelling...

Gecontinueerd 1 januari 1807. Herbenoemd voor 1808 op 14 december 1807.

functie: directeur-generaal
instelling: Directoraat-Generaal van de Posterijen
van: 30-11-1807 - 01-01-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: landdrost
instelling: Landdrost en Assessoren van Oost-Friesland (1808-1810)
van: 22-12-1808 - 25-02-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: membre
instelling: Corps Législatif
van: 19-02-1811 - 11-1813
namens: Bouches-de-l' Yssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de IJssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 12-04-1814 - 12-08-1817
anderen met deze aanstelling...