personen

Arent Reyersz. van der Burch

geboren: 1621
overleden: 20-09-1691

lid Veertigraad van Delft (1652 - 1691).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 87 en 89.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 6 (1997) 286.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 32 (1914) 330.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 01-05-1656 - 06-03-1663
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 22-11-1672 - 01-05-1674
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1682 - 30-04-1685
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...