personen

Ulbe van Aylva

geboren: 1617
overleden: 1652

opmerkingen

Overig: was grietman van Baarderadeel 1640-1647 en Wonseradeel 1647-1652.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 10 en II, 10.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 58.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 16-08-1645 - 1647
namens: Westergo, Baarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1647 - 10-02-1648
namens: Westergo, Wonseradeel
anderen met deze aanstelling...