personen

Hero van Hottinga

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt genoemd in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 224 (waarschijnlijk achtste generatie), maar zonder leefjaren.
Het is niet geheel zeker dat de advocaat-fiscaal van de Admiraliteit in Friesland identiek is aan de ordinaris gedeputeerde ter Staten-Generaal en de gecommitteerde in de Raad van State.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1601 - 30-04-1604
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: advocaat-fiscaal
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 15-04-1603 - 1623
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 08-06-1604 - 07-07-1605
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 24-07-1606 - 22-04-1608
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...