personen

Job Pietersz. van Ruwen

Ook bekend als Job Pietersz. Ruvere, Job Pietersz. van Roeren, Job Pietersz. van Ruiven.

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Gorinchem (1572 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 21-04-1590 - 10-09-1597
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...

Hoewel Van Ruwen in deze functie voor het laatst op 31 juli 1594 in de resoluties van de Staten-Generaal wordt genoemd, is de einddatum gebaseerd op de benoeming van vier nieuwe gecommitteerden in het college.