personen

dr. Augustinus Duyvensz.

geboren: 1664
overleden: 01-05-1730

lid Vroedschap van Enkhuizen (1706 - 1730).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 131.

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 226.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: procureur-generaal
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 04-06-1693 - 08-1714
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 17-05-1719 - 30-04-1721
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 12-03-1722 - 10-02-1724
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-05-1725 - 30-04-1727
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 13-05-1729 - 01-05-1730
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.