personen

Gerard Molkenbour

geboren: 1661
overleden: 05-1740

lid Raad van Zwolle (1708 - 1725). lid Raad van Zwolle (1729 - 1740).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 623.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 558-559.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1725 - 30-04-1726
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...