personen

dr. Francois van Hurck

geboren: -
overleden: 1742

lid Vroedschap van Gorinchem (1717 - 1742).

opmerkingen

Vroedschap: Van Zomeren geeft afwijkend aanvangsjaar 1718.

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 120v.

Jorissen, Th., Memorien van mr. Diderik van Bleyswijk, 1734-1755. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap te Utrecht, Nieuwe serie 45 (Utrecht 1887)

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 11-02-1722 - 30-04-1724
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1730 - 30-04-1733
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...