personen

Robbert baron Fagel

geboren: 10-03-1771 te 's-Gravenhage
overleden: 26-12-1856 te Parijs

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1815.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 82 (1992) 330.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 393.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 1814 - 01-07-1819
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814, maar nooit ter vergadering aanwezig geweest.

functie: minister van staat

van: 28-12-1853 -
anderen met deze aanstelling...