personen

Dirck van der Does

geboren: 1642
overleden: 04-06-1693

lid Vroedschap van Alkmaar (1670 - 1674). lid Vroedschap van Alkmaar (1682 - 1693).

opmerkingen

Vroedschap: ontslag 1674 wegens benoeming tot schout.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 220.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 16 en 17.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 16-06-1673 - 07-05-1674
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 08-02-1686 - 29-01-1688
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 15-02-1692 - 04-06-1693
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.