personen

dr. Jacob Valke

geboren: ca. 1540
overleden: 09-07-1603

opmerkingen

Persoonsgegevens: Nagtglas geeft afwijkende overlijdensdatum 2 juni in plaats van 9 juli.
Overig: was pensionaris van Goes, later van Middelburg en nadien thesaurier van Zeeland. Gedeputeerde ter Staten-Generaal voor Zeeland 1579.

bronnen voor de persoonsgegevens

Lyst der edele mogende heeren gecommitteerde raaden van Zeeland, sedert de opregting van het collegie in het jaar 1578, en der ministers van die provintie (z.d., z.p.) 35.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 807.

Verhas, C.M.O., De beginjaren van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (Den Haag 1997) 39.

Vreede, G.W., 'Hooge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland', Jaarboekje van de regterlijke magt in het Koningrijk der Nederlanden 1 (1839) 3-56 (achterin gebonden, met nieuwe nummering), aldaar 35.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)
van: 01-02-1582 - 26-04-1591
namens: Goes
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 04-1588 - 22-06-1591
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 05-1589 -
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...
functie: thesaurier-generaal van Zeeland
instelling: Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)
van: 20-03-1591 - 09-07-1603
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging. Beëindigd door overlijden, mogelijk op 2 juni (zie opmerkingen).

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 22-11-1597 - 1599
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vergadering. Nieuwe commissie Staten van Zeeland 23 juni 1598, nieuwe credentiebrief 24 juli 1599.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 13-04-1601 - 1601
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename (credentiebrief Staten van Zeeland 6 april).