personen

mr. Guillaume Adrien Gérard van Maanen

geboren: 05-03-1801 te 's-Gravenhage
overleden: 25-11-1871 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 288.

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 187.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 1 (1910) 268.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 1091.

functies in bovenlokale instellingen

functie: advocaat-generaal
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-10-1833 - 30-09-1838
anderen met deze aanstelling...

Met dispensatie art. 63 van de wet van 20-4-1810, betrekkelijk graad van verwantschap met andere leden van het Hof.

functie: advocaat-generaal
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 01-06-1838 - 07-11-1845
anderen met deze aanstelling...
functie: procureur-generaal
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 08-11-1845 - 25-11-1871
anderen met deze aanstelling...