personen

Epo van Aylva

geboren: 1612
overleden: 24-06-1645

opmerkingen

Overig: was grietman van 't Bildt 1632-1639 en Baarderadeel 1639-1640.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 10 en II, 10.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 57.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 54.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 290.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 12-09-1634 - 03-07-1635
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1640 - 1640
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging waarschijnlijk wegens benoeming in het Hof van Friesland.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 08-07-1640 - 24-06-1645
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.