personen

Gijsbert van Ittersum

geboren: 1628
overleden: 1699

lid Raad van Zwolle (1677 - 1699).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 560.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 81.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 557.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 1681 - 12-05-1683
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Functie alleen genoemd in Schilder (zie institutionele toelichting).