personen

dr. Aris van der Mieden

heer van Opmeer.

geboren: 1726
overleden: 1792

lid Vroedschap van Alkmaar (1747 - 1757).

opmerkingen

Heerlijkheid: verwerving 1765.

bronnen voor de persoonsgegevens

Alkmaars Jaarboekje (Alkmaar 1965-1974) 10 (1974) 114-132.

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 222.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 59 (1941) 182.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1754 - 01-05-1757
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Raad van State 450 jaar (zie institutionele toelichting) verwart hem met zijn vader Adriaan (1702-1764).

functie: secretaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-04-1757 - 12-07-1759
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming tot secretaris van de Staten van Holland.

functie: secretaris
instelling: Staten van Holland (1572-1795)
van: 13-07-1759 - 01-04-1768
anderen met deze aanstelling...