personen

Adriaen van Boeckholt

geboren: 1583
overleden: 1660

lid Raad van Deventer (1622 - 1645). lid Raad van Deventer (1649 - 1660).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 450.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 98-102.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 29-10-1635 - 22-10-1639
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1642 - 31-03-1645
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...