personen

Boudewijn van Loo

geboren: 1520
overleden: 03-1596

opmerkingen

Overig: was grietman van 't Bildt 1555-1557.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 314.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 238.

functies in bovenlokale instellingen

functie: extraordinaris raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 18-07-1556 - 01-10-1587
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.

functie: rentmeester-generaal
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 18-07-1556 - 01-10-1587
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.