personen

Pieter Arijensz. Beijs

Ook bekend als Pieter Arijensz. Bois, Pieter Arijensz. Boys.

geboren: -
overleden: 1680

lid Vroedschap van Schiedam (1654 - 1668). lid Vroedschap van Schiedam (1672 - 1680).

opmerkingen

Persoonsgegevens: in Kronieken twee gelijknamige personen, waarvan de eerste in de vroedschap van 1654 tot overlijden in 1668, en de tweede van 1672 tot overlijden in 1680. De Nederlandsche Leeuw meent dat het hier één en dezelfde persoon betreft. Een sterke aanwijzing dat dit inderdaad het geval is, geeft S. van Leeuwen, Batavia illustrata ofte Hollandsche chronyck ('s-Gravenhage 1685) 1458, die vermeldt dat Pieter Beijs in 1667 uit Gecommitteerde Raden gaat vanwege zijn benoeming tot secretaris van de Rekenkamer en in 1670 van die functie afstand doet ten behoeve van zijn neef Adriaan van Bleiswijk. Beijs is dus niet overleden in 1668 en kwam in 1672 weer in de vroedschap.
Vroedschap: beëindiging 1668 wegens benoeming tot secretaris van de Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 183.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 55 (1937) 205.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 2.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1666 - 31-01-1667
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot secretaris van de Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier.