personen

Reint Sloet tot Plattenburg

geboren: 1631
overleden: 22-04-1700

lid Ridderschap van Overijssel (1658 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Overijsselse Historische Bijdragen geeft geboortejaar 1630, Mensema 1631.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 519.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 83.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 27-06-1678 - 30-04-1681
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...