personen

Jacob Dirksz. de Graeff

heer van Zuid-Polsbroek.

geboren: 1571
overleden: 1638

lid Vroedschap van Amsterdam (1603 - 1618).

opmerkingen

Heerlijkheid: verwerving 1610.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 266.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 2 (1911) 169.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1615 - 30-04-1617
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...