personen

mr. Johannes Saeckma

geboren: 1572
overleden: 22-12-1636

opmerkingen

Persoonsgegevens: Haagsma geeft afwijkend jaar van overlijden 1637.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haagsma, S., Lijst van ambtenaren en beambten bij het collegie ter admiraliteyt in Vrieslandt (1899; handschrift 9360 in bibliotheek Tresoar ) 4.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 369 en II, 256.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 1255.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 270.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 01-10-1597 - 1600
anderen met deze aanstelling...
functie: procureur-generaal
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 12-04-1600 - 03-04-1603
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot raadsheer in het college.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 04-04-1603 - 1631
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot eerste presiderende raad.

functie: eerste presiderende raad
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 1631 - 22-12-1636
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.