personen

Klaas Klaasz. Molenaar

geboren: 1726
overleden: 1788

lid Vroedschap van Monnickendam (1767 - 1788).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1788.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 232.

Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam (1995) 101.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 26-09-1777 - 19-08-1779
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 28-08-1783 - 31-08-1785
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...