personen

jonkheer mr. Jacobus Petrus Yvo Diert van Melissant

geboren: 03-01-1774 te 's-Gravenhage
overleden: 17-10-1847 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelspredicaat: 1815.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 285.

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 109.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 81 (1990/1991) 465.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-10-1833 - 30-09-1838
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 01-06-1838 - 17-10-1847
anderen met deze aanstelling...