personen

Jan van Duren

geboren: 1613
overleden: 30-04-1687

lid Raad van Deventer (1644 - 1672).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 512.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 101-104.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 78.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 23-10-1654 - 20-09-1657
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Overijsselse Historische Bijdragen 104 (1989) 78 geeft onjuist aanvangsjaar 1653.