personen

Barthold Adriaensz. Cromhout

geboren: 1550
overleden: 1624

lid Vroedschap van Amsterdam (1605 - 1624).

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 268.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 22-04-1589 - 03-03-1591
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1597 - 30-04-1599
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1606 - 30-04-1610
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 30-09-1610 - 16-05-1613
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...