personen

dr. Jacob Hoeufft

geboren: 1660
overleden: 1717

lid Oudraad van Dordrecht (1691 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 85 (1994) 217.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 596.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1697 - 30-04-1700
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...