personen

dr. Gerard Jansz. Putmans

geboren: -
overleden: 14-11-1698

lid Veertigraad van Delft (1672 - 1698).

opmerkingen

Vroedschap: eindjaar volgens Boitet 1680, wat echter niet strookt met de zitting van Putmans in de Staten-Generaal na die datum.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 89.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 222.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 32 (1914) 366.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1691 - 30-04-1694
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...