personen

Joachim Geertsz.

Ook bekend als Joachim Gerardi.

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 22-02-1612 -
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland.